קורות חיים

השכלה

2008 – פוסט דוקטורט – סוציולוגיה, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק

2007 – פוסט דוקטורט – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

2006 – דוקטורט – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

2001 – תואר שני M.A – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב בהצטיינות

1998 – תואר ראשון B.A – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב בהצטיינות